Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Atdzelžošanas ietaišu izbūve SIA “PENKULE” mājlopu novietnē “Upītes”

SIA “DOBELES ŪDENS” izvbūvēja ūdens atdzelžošanas ietaises SIA “Penkule” mājlopu novietnē “Upītes”.

Atdzelžošanas ietaišu un akumulācijas tvertņu uzstādīšanas rezultātā mājlopu novietnē tiek nodrošināta vienmērīga un nepārtraukta ūdens padeve.