Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Atdzelžošanas ietaišu un iekšējās ūdens apgādes sistēmas pārbūve

SIA “DOBELES ŪDENS” veica Atdzelžošanas ietaišu un iekšējās ūdens apgādes sistēmas pārbūvi Tērvetes dabas parkā kafejnīcā “Lutausis”.