Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbi Dobeles pilsdrupu teritorijā

23.09.2015.

Uzņēmums veica lietusūdens nosēdīķu tīrīšanas darbus Dobeles senpilsētā un pilskalna teritorijā. Iztīrīts dīķis, kas nebija darīts vairākus gadu desmitus, lai uzlabotu ainavu un vizuālo skatu. Izbūvēti nostādinātāji, lai novadītajiem lietus ūdeņiem nostādinātu smiltis un naftas produktus. Rekonstruēts vēsturiskais dambis, kurā ierīkots meniķis, kas dod iespēju regulēt ūdens daudzumu dīķī, lai nākotnē būtu iespēja vienkāršotāk veikt dīķa tīrīšanas darbus. Viss tika veikts sertificēta arheologa uzraudzībā.