Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

ESOŠĀ SADZĪVES KANALIZĀCIJAS VADA DARBĪBAS ATJAUNOŠANA LEJASSTRAZDU CIEMĀ

Šī gada jūlijā sākām atjaunot esošā sadzīves kanalizācijas vada darbību, kā arī uzstādijām tauku atdalītāju Lejasstrazdu sākumskolai.
! Tauku atdalītāju uzdevums ir attīrīt notekūdeņus no taukiem un taukvielām. Taukvielu klātbūtne notekūdeņos, veicina kanalizācijas cauruļvadu aizsērēšanos, veidojas nepatīkamas smakas, tiek traucēta sūkņu staciju un attīrīšanas ietaišu darbība.