Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

 

Ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes ārējie inžniertīkli Dobelē, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Liepājas šosejas, Vītolu un Zivju ielās.

 

 

28.06.2021

 

 

    Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kods21023780460201,šā gada 15. jūnijā ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes  ārējie inženiertīkli Keramikas-Gaisma ielu masīvā, Dobelē: Aizupes, Bērzu, Egļu,Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,Liepājas šosejas, Vītolu un Zivju ielās,kas izbūvēti būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas – Gaismas ielu masīvā, I kārta” ietvaros.

 

  Būvdarbus veica SIA “ĢL Konsultants”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Uldis Putāns, būvuzraudzību nodrošināja AS”Inspecta Latvia”, atbildīgais būvuzraugs Ojārs Sbitņevs, savukārt autoruzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”,  autoruzraugs Maija Ozoliņa.

 

    Objektā izbūvēti 3,77 km ārējie ūdensapgādes tīkli un 99 mājsaimniecībām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai Dobelē.    

 

   Aicinu iedzīvotājus pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai, jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vēršoties pie uzņēmuma  speciālistiem:Jānis Jakštis,t.29254757,janis.jakstis@dobele.lv;KārlisAnsons,t.28319673,karlis.ansons@dobele.lv

 

 Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv