Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Paziņojums par būvdarbu uzsākšanu

 

 

28.06.2021

 

SIA „ĢL Konsultants” informē, ka sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju  ar SIA “DOBELES ŪDENS” noslēgtā būvdarbu līguma Nr. DŪ 32/2021/“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, laika periodā no 2021. gada jūnija līdz 2021. gada oktobrim ir iespējami satiksmes kustības ierobežojumi un ūdenspadeves pārtraukumi Dobeles pilsētā Ozolu, Miera, Smilšu  ielās, Auru pagasta Liepziedu ciemā un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”.

            Aicinām iedzīvotājus  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Aigaru Zemvaldu, tel.22089807.

SIA “ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Pielikumā: Satiksmes ierobežojumu shēma:

Satiksmes organizācijas shēma Miera iela Satiksmes organizācijas shēma Liepziedi līdz 27.oktobrim

Satiksmes organizācijas shēma Miera iela līdz 27.oktobrim