Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Jauns ūdens sadales mezgls A/S Dobeles dzirnavnieks teritorijā

SIA “DOBELES ŪDENS” veica ūdens tīklu sakārtošanas darbus A/S Dobeles dzirnavnieka teritorijā. Tika likvidēta ilgstošas ūdens noplūdes vieta – demontēti bojātie aizbīdņi un nedarbojošais ugunsdzēsības hidrants. Izveidots jauns ūdens sadales mezgls, lai nodrošinātu iespēju perspektīvē izveidot jaunu ūdens pieslēgumu un pieslēgt makaronu ražošanas ceha noliktavas ugunsdzēsības vadus.