Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Jumta lietus ūdeņu novadīšana

SIA “DOBELES ŪDENS” dūņu bedres nojumē veikti uzlabojumi, lai novadīti lietus ūdeņus uz tuvāko grāvi.

Trases garums: D160 un D110 – 120 metri