Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros(Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanā

Paziņojums

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

                                                                                                                               

08.01.2021.

SIA „ĢL Konsultants” informē , ka, sakarā ar būvdarbu  veikšanu Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  laika periodā  no  2021.gada 11.janvāra līdz  2021.gada 26.februārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Strādnieku ielā, Egļu ielā un Vītolu ielā. 

Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963. 

 

SIA „ĢL Konsultants” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Strādnieku ielas, Egļu ielas un Vītolu ielas teritoriju. Shēma aktuāla no 11.01.2021. līdz 26.02.2021.

 

 

Paziņojums

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

                                                                                                                               

14.12.2020.

SIA „ĢL Konsultants” informē , ka, sakarā ar būvdarbu  uzsākšanu  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  laika periodā  no  2020.gada 14.decembra līdz  2021.gada 21.janvārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Gaismas ielā un Bērzu ielā. 

Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963. 

 

SIA „ĢL Konsultants” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Gaismas ielas un Bērzu ielas teritoriju. Shēma aktuāla no 14.12.2020. līdz 21.12.2021.

 

 

Paziņojums

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

                                                                                                                               

10.11.2020.

SIA „ĢL Konsultants” informē , ka, sakarā ar būvdarbu  uzsākšanu  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  laika periodā  no  2020.gada 16.novembra līdz  2020.gada 30.decembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Gaismas ielā un Rūpniecības ielā. 

Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963. 

 

SIA „ĢL Konsultants” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Kalēju ielas teritoriju. Shēma aktuāla no 20.10.2020. līdz 30.11.2020.

 

 

 

 Notiek aktīva būvniecība kanalizācijas tīklu paplašināšanā Dobelē, Keramikas – Gaismas ielu masīvā. 

 

2020.gada 23.oktobris

 

                    Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes atzinumu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, SIA “ĢL Konsultants” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Uldis Putāns) augusta mēnesī tika uzsākta būvniecība kanalizācijas tīklu paplašināšanā Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā.

                Būvuzraudzību objektā nodrošina AS “Inspecta Latvija”(atbildīgais būvuzraugs Ojārs Sbitņevs), savukārt autoruzraudzību kanalizācijas tīklu izbūvē atbilstoši būvprojektam, veic SIA “Firma L4″(autoruzraugs Ivo Grandāns).

              Pašlaik objektā ir izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli Aizupes, Gaismas, Keramikas, un Liepājas šosejas ielās 0,66 km apjomā un ir  uzsākti  būvdarbi Kalēju ielā. 

               Būvdarbu līgumā paredzētais objekts ir jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz 2021.gada jūlijam. Projekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros (Nr.5.3.1.0/16/I/007) tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

 

         Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

         kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

 

 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !

PAZIŅOJUMS

 

19.10.2020.

 

SIA „ĢL Konsultants” informē , ka   sakarā ar būvdarbu  uzsākšanu  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  laika periodā  no  2020.gada 20.oktobra  līdz  2020.gada 30.novembrim  būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalēju ielā . 

 Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963. 

 

 SIA „ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Kalēju ielas teritoriju. Shēma aktuāla no 20.10.2020. līdz 30.11.2020.

 

 

Paziņojums

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

                                                                                                                               

19.10.2020.

 

SIA „ĢL Konsultants” informē , ka, sakarā ar būvdarbu  uzsākšanu  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpinās būvdarbi līdz 2020.gada 30.novembrim  būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Gaismas un Keramikas ielā posmā no Liepājas šosejas līdz Vītolu ielai. 

Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963. 

 

SIA „ĢL Konsultants” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Keramikas un Gaismas ielas teritoriju. Shēma aktuāla līdz 30.11.2020.

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !

PAZIŅOJUMS

 

11.08.2020.

 

   SIA „ĢL Konsultants” informē , ka   sakarā ar būvdarbu  uzsākšanu  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  laika periodā  no  2020.gada 12.augusta  līdz  2020.gada 30.septembrim  būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Liepājas šosejā . 

 Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963. 

 

 SIA „ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Liepājas šosejas teritoriju. Shēma aktuāla no 12.08.2020. līdz 30.09.2020.

 

 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !

PAZIŅOJUMS

 

11.08.2020.

 

   SIA „ĢL Konsultants” informē , ka   sakarā ar būvdarbu  uzsākšanu  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  laika periodā  no  2020.gada 12.augustam  līdz  2020.gada 30.septembrim  būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Keramikas ielā .

Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963.  

 

SIA „ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

 

Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma  attiecībā uz Keramikas ielas  teritoriju. Shēma aktuāla no 12.08.2020. līdz 30.09.2020.

 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

04.08.2020

 

Paziņojums par būvdarbu uzsākšanu

 

   SIA „ĢL Konsultants” informē, ka sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārtas ietvaros” un būvdarbu līguma Nr. DŪ/25/2020 “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros, laika periodā no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūlijam ir iespējami satiksmes kustības ierobežojumi un ūdenspadeves pārtraukumi Dobeles pilsētā – Aizupes , Bērzu, Egļu ,Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Miera, Liepājas šosejas, Vītolu un Zivju ielās.     

  Aicinām iedzīvotājus  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963.

 SIA “ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 informācija par satiksmes organizāciju

 

     Projekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanas laikā iespējama ceļu satiksmes kustību ierobežojumi sekojošās ielās Dobeles pilsētā:

 

 

Aicinām  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Uldi Putānu, tel.22086963.  

 

SIA „ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

Noslēgti būvdarbu un pakalpojumu līgumi projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros

(Nr.5.3.1.0/16/I/007) plānoto aktivitāšu īstenošanai.

 

2020.gada 29.jūlijs  

 

   SIA“DOBELES ŪDENS” ir pabeigtas iepirkumu procedūras par būvdarbiem un  būvuzraudzības pakalpojumiem un noslēgti līgumi projektā “Kanalizācijas tīklu

 paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros (Nr.5.3.1.0/16/I/007) plānoto aktivitāšu īstenošanai.  

   2020.gada 7.jūlijā noslēgts līgums Nr. DŪ 25/2020/KF par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā” ietvaros” ar SIA “ĢL Konsultants”.

   2020.gada 14.jūlijā noslēgti divi  pakalpojumu līgumi,  būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr. DŪ 26/2020/KF , noslēgts  ar AS “Inspecta Latvia”, savukārt ar  SIA “Firma L4” noslēgts  autoruzraudzības līgums Nr. DŪ 28/2020/KF.

   Notikušas jau vairākas būvsapulces un būvvaldē iesniegta dokumentācija  atzinuma saņemšanai par būvdarbu uzsākšanas  nosacījumu izpildi .

   Būvdarbus objektā plānots uzsākt augusta mēnesī, jo līdz 2021.gada 8.jūlijam ir jāizbūvē ārējie kanalizācijas tīkli~2,8 km, kanalizācijas spiedvads~0,6 km un divas kanalizācijas sūkņu stacijas Dobelē, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,  Liepājas šoseja, Vītolu  un  Zivju ielās.                                                                                                                                               

   Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja  Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

Turpinās aktivitātes projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā,

II kārta” ietvaros(Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanā.

 

2020.gada 18.maijā

 

     Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019.gada nogalē akceptēja SIA “Firma L4” izstrādāto būvprojektu “Kanalizācijas  tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā” ietvaros.

 2020.gada 28.februārī tika uzsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kas tika  pārtraukts marta nogalē, jo bija jāveic būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.

   2020.gada 9.aprīlī atkārtoti izsludināts iepirkums “ Būvdarbu veikšana būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā” ietvaros(Id.Nr. DŪ 2020/02/KF),pašlaik notiek 2020.gada 15.maijā iesniegto Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana, kā arī vienlaicīgi norisinās zemsliekšņa iepirkuma ”Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “Kanalizācijas  tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā” realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF) procedūra.

Būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojuma  līgumus plānots noslēgt jūnija/jūlija  mēnešos, lai uzsāktu ārējo kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu  un kanalizācijas sūkņu staciju  izbūvi  Dobelē,  Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,  Liepājas šoseja, Vītolu  un  Zivju ielās.

 Būvnieks, pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes, atbilstoši  Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 29.08.2019 būvatļaujā Nr. Nr.BIS-BV-4.2-2019-451(8.3./57) un  23.12.2019. veiktās atzīmes Nr. BIS -BV-5.27-2019-8168 norādēm, varēs uzsākt  būvdarbus objektā. Plānotais objekta izbūves termiņš~ 12 kalendārie mēneši                          (t.sk. tehnoloģiskais pārtraukums) no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

     Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja    Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv