Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta (5.3.1.0/16/1/007)

Ansamblis

 

PROJEKTA IETVAROS REALIZĒTĀS ATKTIVITĀTES DOBELES AGLOMERĀCIJĀ

 

27.11.2017.

 

SIA “DOBELES ŪDENS” īsteno projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/007). Projekta ietvaros uzsākti un norisinās būvdarbi sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas tīklu izbūvē Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. Būvdarbus, pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2017. gada 10. jūlijā veikto atzīmi būvatļaujā Nr. BIS/BV-4.2.-2016-240(8.3./62) par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saskaņā ar projektu veic SIA “Būvenergo A”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Geo Consultants”, savukārt autoruzraudzību – SIA “Firma L4”. Līdz šā gada 1. novembrim Dobeles aglomerācijā izbūvēti jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli 2,46 km apjomā, ts.k. 0,69 km Dobelē, Dzelzceļa, Lāčplēša, Kooperācijas un Kalna ielās, 1,77 km – Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. Dzelzceļa ielā izbūvēti 0,35 km spiedkanalizācijas tīklu un viena kanalizācijas sūkņu stacija. Kanalizācijas tīklu paplašināšana joprojām turpinās Dzelzceļa, Kalna, Kooperācijas, Lāčplēša ielās un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā, kā arī plānota Austrumu, Bērzes, Brīvības, Ceriņu Dzelzceļa, Lauku, Robežu, Jāņa, Nākotnes, Virkus un Spodrības ielās, Dobeles pilsētā. Atbilstoši būvdarbu līguma aktualizētam laika grafikam, objekti jānodod ekspluatācijā līdz 2018. gada maija beigām. Projekta īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

 

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

 

Informācija par aktivitātēm projekta

“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/007) ieviešanā

 

27.07.2017.

 

2017.gada 29.maijā SIA “DOBELES ŪDENS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanu.     

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

 

Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana Dobeles aglomerācijas un ūdensapgādes pakalpojumu zonas robežās.

 

Projekta ietvaros īstenojamās  aktivitātes

Jaunu  kanalizācijas ārējo inženiertīklu un to elementu izbūve 8,42 km, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un jaunu    ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 0,32km Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā ielu posmos, kuros līdz šim nebija pieejami centralizēti kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi.

 

Projekta mērķa grupa:  Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūves un paplašināšanas rezultātā un atbilstošo pieslēgumu nodrošinājuma plānam, 2018.gadā  tiks izveidoti  46 pieslēgumi, savukārt  2022. gadā – 610 jauni pieslēgumi Dobeles aglomerācijā un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, un uzlabot sadzīves apstākļus

Projekta ieviešana nodrošinās centralizētos kanalizācijas pakalpojumus 94,7 % aglomerācijas iedzīvotājiem, savukārt ūdensapgādes pakalpojumi būs nodrošināti 98,9 % iedzīvotāju. Projekta ieviešana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

 

Projekta kopējie izdevumi:  2 010 474,37 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 586 161,39 EUR, t. sk.:Kohēzijas fonda finansējums  58,15%   no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot  922 420,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums  41,85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 663741,39 EUR

Projekta kopējie  neattiecināmie izdevumi;  424 312,98 EUR  ( privātais finansējums)  

 

Projekta īstenošanas laiks:  Projekta  īstenošanas ilgums 60 mēneši –  2017. gada maijs – 2022.gada maijs

 

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: tālrunis 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS!

08.12.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 16.oktobra līdz 2018. gada 18. martam būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kooperācijas ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS!

 

08.12.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 24.oktobra līdz 2017.gada 31. decembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalna ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

 

PAZIŅOJUMS!

 

5.12.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 06. decembra līdz 2017.gada 31. decembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Ceriņu ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS!

 

5.12.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 06. decembra līdz 2017.gada 07. janvārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Spodrības ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

24.10.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 25.oktobra līdz 2017.gada 29. decembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lāčplēša ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 
 
 
 
 
 
PAZIŅOJUMS

 

24.10.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 24.oktobra līdz 2017.gada 24. novembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalna ielā (posmā no Kooperācijas ielas līdz Brīvības ielai) .

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

13.10.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017.gada 17.oktobra līdz 2017.gada 22.decembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kooperācijas ielā (no Kalna ielas līdz Kooperācijas ielai 25).

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

29.09.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,periodā no 2017. gada 3. oktobra līdz 2017. gada 20. oktobrimbūs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Dzelzceļa ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 

 

 

PAZIŅOJUMS

 

19.09.2017.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017. gada 21. septembra līdz 2017. gada 30. novembrim būs satiksmes ierobežojumi Miltiņos, autoceļš P97-Ielejas.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 

 

 

 

 
 
Aktuālā informācija par satiksmes kustības ierobežojumiem

 

Projekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanas laikā iespējama ceļu satiksmes kustību ierobežojumi sekojošās ielās Dobeles pilsētā:

 

un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā pa posmiem uz autoceļa no mājām Zīlītes līdz Vērpīšu mājām:

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS!

 05.08.2017.

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā un Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņu ciemā, SIA “DOBELES ŪDENS”  realizētā  projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, ka no 07.08.2017. tiks uzsākti  būvniecības darbi Miltiņos, autoceļš P97 Liepkalni-Vērpīši (būvdarbu plānots veikt līdz 29.10.2017.).

Aicinām iedzīvotājus  sekot  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski,  t. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

 

PAZIŅOJUMS!

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā un Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņu ciemā, SIA “DOBELES ŪDENS”  realizētā  projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros ,  laika periodā no 2017.gada jūlija līdz 2018.gada jūnijam  iespējami satiksmes ierobežojumi Dobeles pilsētā, Robežu, Kooperācijas, Kalna, Ceriņu, Spodrības, Jāņa, Nākotnes, Lauku, Virkus, Austrumu, Brīvības, Bērzes, Dzelzceļa, Lāčplēša ielās  un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

 

Aicinām iedzīvotājus  sekot  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski,  t. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

 

 

 

 


Informācija par satiksmes organizēšanu Miltiņu ciemā, Bērzes pagastā būvdarbu laikā

 

Saistībā ar kanalizācijas tīklu izbūvi Miltiņu ciemā paredzēts slēgt satiksmi no 17.07.2017. līdz 15.09.2017.  pa posmiem uz autoceļa no mājām Zīlītes līdz Vērpīšu mājām:

 

Slēgtā posma apbraukšanai paredzētas blakus esošas ielas un autošoseja P97.

 

 

 

Būvdarbus veic SIA “Būvenergo A”

Atbildīgais būvdarbu vadītājs Egīls Dombrovskis, mob. tel. 29247776

 

Paziņojums par satiksmes ierobežojumiem

 

17.07.2017.

 

SIA “Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2017. gada 18. jūlija līdz 2017. gada 30. septembrim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Dzelceļa un Lāčplēša ielās.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju

Egils Dombrovskis, tel. 29247776

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām

 

 

 
Informācija par īpašumu pievienošanās vietām centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

 

05.07.2017.

Šeit Jūs varat sīkāk varat apskatīt plānotās pieslēguma vietas savam īpašumam projekta īstenošanas vietā – Dobeles pilsētā:

 

Projekta teritorija Dobeles pilsētā (.pdf)

 1. Austrumu iela, Lāčplēša iela, Dzelzceļa iela
 2. Bērzes iela, Kooperācijas iela, Ceriņu iela
 3. Kooperācijas iela, Spodrības iela, Kalna iela
 4. Lauku iela, Kooperācijas iela
 5. Nākotnes ieka, Virkus iela, Lauku iela
 6. Robežu iela, Jāņu iela, Nākotnes iela
 7. Robežu iela, Kalna iela
 8. Spodrības iela, Kalna iela, Lāčplēša iela, Ceriņu iela

 

 

 

 
Informācija par satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā

 

04.07.2017.

 !!!Saistībā ar kanalizācijas tīklu izbūvi Dzelceļa ielā no 2017. gada 3. jūlija plānots slēgt satiksmi visā ielas garumā:

Satiksmes organizēšanas shēma (.pdf)

 

!!!Saistībā ar kanalizācijas tīklu izbūvi Lāčplēša ielā no 2017. gada 10. jūlija plānots slēgt satiksmi visā ielas garumā.

Satiksmes organizēšanas shēma (.pdf)

Lāčplēša iela

Lāčplēša iela

Lai apbrauktu slēgto posmu, lūdzam izvēlēties Brīvības un Austrumu ielas. Darbus paredzēts veikt līdz 2017. gada 15. septembrim.

 

Būvdarbus veic SIA “Būvenergo A”

Atbildīgais būvdarbu vadītājs Egīls Dombrovskis, mob. tel. 29247776

 

 

 

Informācija par kontaktpersonām Būvdarbu līguma  realizācijā projekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles

 

aglomerācijā, II kārta”  ietvaros

 

 16.06.2017.

 

Projektā “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācija, II kārta” (5.3.1.0/16/I/007)  plānoto aktivitāšu  īstenošanai, SIA “DOBELES ŪDENS” 2017.gada 26.maijā ar SIA “Būvenergo A”   noslēdza  līgumu Nr. DŪ26/2017/KF  “Būvdarbu veikšana projekta  “Kanalizācijas tīklu  paplašināšana  Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros”,   līguma  summa (bez PVN)  978 536,33 EUR .  

 

Būvdarbu  veikšanas   periodā no 2017. gada jūnija līdz 2018.gada 26. maijam,  ievērojot  Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2016.gada  22.jūnijā izdotās  būvatļaujas  Nr. BIS/BV -4.2.-2016-240(8.3./62)  būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, tiks veikti būvdarbi kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūvē  Dobelē un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

 

Būvdarbu izpildītājs: SIA “Būvenergo A”, reģ.nr 43603014154, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16, Jelgava, būvkomersanta reģistrācijas  Nr.3095-R, atbildīgais būvdarbu vadītājs  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu vadīšanā Egils Dombrovskis, sert Nr.4-01391,  atbildīgais būvdarbu vadītājs  ceļu izbūves darbu vadīšanā  Māris Avens, sert.Nr.4-01673.

 

SIA “Būvenergo A” kontaktpersonas:

Atbildīgais  būvdarbu vadītājs Egils Dombrovskis mob. Tel. 29247776,

e-pasts:birojs@buvenergoa.lv                                       

Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs Māris Avens mob. Tel 22027033,

e-pasts: birojs@buvenergoa.lv

 

 

Būvuzraudzība: SIA “Geo Consultants, reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9,Rīga,  būvkomersanta reģistrācijas   2874, atbildīgais būvuzraugs Verners Melnis sert.Nr.5-00136,  ceļu būvdarbu būvuzraugs Zigurds Gutāns, sert.Nr.5 -00506, 2017.gada 16.jūnijā noslēgtā būvuzraudzības pakalpojuma līguma Nr. DŪ 35/2017/KF  summa (bez PVN)  21 690,00 EUR

 

SIA “Geo Consultants” kontaktpersonas:

Atbildīgais būvuzraugs Verners Melnis  mob. Tel. 26363311,

e-pasts: verners.melnis@inbox.lv

Atbildīgais  ceļu būvdarbu būvuzraugs Zigurds Gutāns mob. Tel. 29142163,  

e-pasts: zigurds.gutans@geoconsultants.lv

 

Autoruzraudzība:  SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr.40003236001, Jelgavas ielā 90, Rīgā, būvkomersanta reģistrācijas  Nr.3257-R,autoruzraugs  Gints Freibergs, sert. Nr. 3 -00814,   autoruzrauga palīgs Ivo Grandāns, sert.Nr.3-00724, 2017.gada 29.maijā  noslēgtā autoruzraudzības pakalpojuma līguma Nr.DŪ27/2017/KF  autoruzraudzības   līguma summa (bez PVN) EUR 4 800,00.  

 

SIA “Firma L”  kontaktpersonas:

Autor uzraugs  Gints Freibergs  mob.t. 26487276,

e-pasts: gints.freibergs@l4.lv

 

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS” projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv

 
Ansamblis 

 

 

Iedzīvotāju ievērībai

 

Informācija par kanalizācijas  tīklu paplašināšanu Dobeles pilsētā un Miltiņu ciemā, Bērzes pagastā.

 

 12.05.2017.

 

Projekts tiek realizēts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, tā saņemot kvalitatīvus pakalpojumus, un, uzlabojot sadzīves apstākļus, kā arī samazināt apkārtējās vides piesārņojumu.

 

Projektā plānota kanalizācijas un ūdens ielas vadus  izbūve un 1 kanalizācijas sūkņu stacijas (Dzelzceļa ielā)  Dobeles  pilsētā, (Lauku, Virkus,  Nākotnes,  Kooperācijas, Brīvības, Spodrības  Kalna,  Ceriņu, Jāņa, Robežu, Bērzes,  Austrumu, Dzelzceļa,  Lāčplēša  ielās).

 

Karte: (Dobele)

Dobeles pilsētas teritorija, kur notiks plānotie būvdarbi  objektā  

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”.

 

Kā arī  Dobeles novada Bērzes pagasta   Miltiņu ciemā (Rašenbaumi, Akācijas, Akmentiņi, Kalves, Piesaules, Latvieši, Ozoli, Selgas, Vēji, Audzes, Vīnkalni, Tīrlauki, Skaras, Mētras, Rozes Lāses, Dainas, Dārziņi, Viesturi, Turaidas, Zemītes, Asni, Ielejas, Lazdas, Liepkalni, Ezeri, Jaunielejas, Zīlītes), tajos ielu posmos, kur  nebija pieejami centralizēti kanalizācijas un ūdensapgādes  pakalpojumi.                 

 

                                                          

Karte: (Miltiņu ciems)

Bērzes pagasts, Miltiņu ciema, kur notiks plānotie būvdarbi  objektā  

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”.

 

Būvdarbu uzsākšana  plānota   2017. gada  jūnijā, savukārt būvdarbu veikšanas termiņš (ts. k. tehnoloģiskā procesa pārtraukums) plānots 12 kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas.

 

Brīdinām, ka   būvniecības periodā  iedzīvotājiem  būs   jārēķinās ar  neērtībām   un arī ar satiksmes  kustības ierobežojumiem.

 

Plašāka  informācija par  pieslēgšanās   kārtību  ūdensvada  un kanalizācijas tīkliem lasīt šeit…..

 

Aicinām   piedalīties iedzīvotāju sapulcē, kura  notiks
 1. 2017. gada 24. maijā, plkst. 17.30
Dobeles kultūras namā,
Baznīcas ielā 6, Dobelē

 

Sapulces darba kārtība:

Par SIA “DOBELES ŪDENS”  projekta  “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  īstenošanas aktivitātēm   saistībā ar  kanalizācijas un ūdensvada tīklu paplašināšanu Dobelē un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

 

Plānotie būvdarbi 2017. un 2018.gadā, pievadu izbūves un pieslēgumu izveides   kārtība. 

 

 

Paralēli  projekta  “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  aktivitātēm SIA “DOBELES ŪDENS” izbūvēs jaunu ūdensvadu Dobeles pilsētā un Miltiņu ciemā, lai nodrošinātu iespēju pievienoties centralizētiem ūdensvada tīkliem projekta skartajā teritorijā.

 

 Shēmas:

Dobeles pilsēta:

 1. Kopējās situācijas plāns Dobele (UKT _1)
 2. Lauku, Virkus, Nākotnes ielas (UKT _2)
 3. Kooperācijas un Spodrības ielas (UKT_3)
 4. Koperācijas, Kalna, Ceriņu ielas (UKT _4)
 5. Robežu un Jāņa ielas (UKT_5)
 6. Robežu un Kalna ielas (UKT_6)
 7. Robežu, Bērzu un Kooperācijas ielas (UKT_7)
 8. Austrumu iela (UKT_8)
 9. Lāčplēša, Dzelzceļa, Austrumu un Brīvības ielas (UKT_9)

 

Miltiņu ciems:

 1. Miltiņu ciems (posms Ezeri – Ielejas UKT_10)
 2. Miltiņu ciems (posms P97 – Ielejas UKT _11)
 3. Miltiņu ciems (posms Liepu iela UKT _12)
 4. Miltiņu ciems (posms Liepu iela – Garāžas UKT_13)
 5. Miltiņu ciems (posms Rašenbaumi UKT_14)

 

 

Prezentācija no iedzīvotāju sapulces pieejama šeit (pdf.)

 

Aicinām iedzīvotājus sekot līdz aktualitātēm

Ar cieņu

 

SIA DOBELES ŪDENS

Administrācija

Ansamblis