Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Lietus kanalizācijas tīkla pieslēgumu pārbūve PII “Zvaniņš”

Izbūvēta jauna lietus kanalizācija ar 24 skatakām, lai novērstu PII  “Zvaniņa” pagraba pārplūšanu.