Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Remondarbi Auru pagasta Ķirpēnu ciemā

Lai uzlabotu Auru pagasta Ķirpēnu ciemā ūdensapgādi tika izbūvēti aptuveni 800m jauns ūdens vada maģistrālais vads ar caurduršanas metodi, lai sacilpotu ciemata ūdensvadu un radītu iespēju ūdens vada avāriju gadījumā atslēgt atsevišķus vada posmus, lai ūdens pārtraukums būtu pēc iespējas mazākam iedzīvotāju skaitam. Darbus pabeigt plānots 2017. gada pavasarī.