Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Remontdarbi PII Jāņtārpiņš

Vasaras laiks ir aktīvs bērnudārzu labiekārtošanas laiks. PII Jāņtārpiņā notika teritorijas labiekārtošanas darbi –  tika mainīts bojātas asfalta segums pret bruģi. Vienlaicīgi SIA “DOBELES ŪDENS” veica sekojošus darbus – nomainīja kanalizācijas caurules D200 posmu ar pret kritumu, iebūvēja jauna kanalizācijas aku, nomainīja esošo, novecojošo tauku uzvērtēju pret jaunu (rūpnieciski izgatavotu), nodalīja jumta noteku vadus no ēkas drenāžas vadiem, salika zem jumta notekam lietus ūdeņu savācējus un izbūvēja 6. jaunus lietus gūlijas.