Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdens un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūve

Lai izveidotu ūdens un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvi Dārzniecības ielā, Dobelē SIA “DOBELES ŪDENS” pēc Dārzniecības ielas iedzīvotāju vēlmes veica sekojošas darbības:

  • atvienoja  esošo ūdens tīklu no vietējā urbuma;
  • veica ūdensvada hidraulisko pārbaudi;
  • pieslēdza ūdensvadu pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīkla;
  • pie katras privātmājas izbūvēja ūdensskaitītāja aku;
  • nomainīja bojātās kanalizācijas akas;
  • likvidēja nosēdakas;
  • pārbūvēja kanalizācijas spiedvadu un to pievienoja pie jaunizbūvētās kanalizācijas sūkņu stacijas;
  • kā arī tika veikti topogrāfiskie uzmērījumi;
  • un sakārtots ceļu segums pēc remondarbu veikšanas.