Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

ŪDENSAPGĀDES TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

 

Uzsākti būvdarbi ūdensapgādes tīklu paplašināšanā Dobeles aglomerācijā. 

 

 

 

28.06.2021

 

 SIA “DOBELES ŪDENS” veikto zemsliekšņa iepirkumu rezultātā, 2021.gada18.maijā noslēdza būvdarbu līgumu Nr.DŪ 32/2021 “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ar būvdarbu veicēju SIA”ĢL Konsultants”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Aigars Zemvalds( sert.Nr. 4-00798)

Būvdarbi līgumā pānoto ūdensapgādes tīklu apjomu izbūve notiks trīs būvprojektu ietvaros SIA “DOBELES ŪDENS” izstrādāto būvprojektos «Ārējā ūdensvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē » un «Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotā vietā «Rūpnieki » Auru pagastā»(II.kārta),kā arī SIA « Firma L4 » būvprojekta «Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā (II kārta ar projekta izmaiņām)ietvaros.

Autoruzraudzību objektā nodrošinās divi autoruzraugi-Agris Dermanis(sert.Nr. 3-01272) un Maija Ozoliņa(sert.Nr. 3-00678)

 2021.gada 10. jūnijā saņemts Dobeles novada pašvaldības būvvaldes atzinums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ozolu ielā,Dobelē.

  Būvdarbu līgumā plānota 1,47 km ārējo ūdensapgādes inženiertīklu un māju pievadu vietu izbūve 28 kompl, t.sk: 0,28 km un 7 kpl  Dobelē ,Ozolu ielā , 0,37 km un 12 kpl Dobelē, Miera-Smilšu ielās , 0,49 km un 7 kpl Auru pagasta  apdzīvotā vietā “Rūpnieki”  , kā arī  0,33 km un 2 kpl “Liepziedi”.

    Notikušas jau vairākas būvsapulces, saņemtas rakšanas darbu atļaujas, uzsākti būvdarbi objektā,kas jāizbūvē 5 (piecos) kalendāros mēnešos no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas un ekspluatācijā jānodod līdz šā gada 18.oktobrim.

 

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv