Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles pilsētā un Miltiņu ciemā

   Nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes tīkli Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā.

 

21.12.2018.

 

2018.gada 27.novembrī    ekspluatācijā  nodoti   SIA “DOBELES ŪDENS” un   SIA “Būvenergo A”  2017. gada  4. septembrī noslēgtā  līguma DŪ 57/2017 “Būvdarbu veikšana projekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros” izbūvētie   ūdensapgādes tīkli. Būvdarbu līguma ietvaros  kopā izbūvēti  5,97 km ārējie ūdensapgādes tīkli  0,89 km  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā (autoceļs P97-Liepkalni-Vērpīši , autoceļs P97 Ielejas) un 5,07 km Dobeles pilsētā- Austrumu, Brīvības, Ceriņu, Dzelzceļa, Jāņa, Kooperācijas, Nākotnes, Robežu,  Lauku, Lāčplēša/Kalna, Spodrības, Virkus ielās. Būvuzraudzības pakalpojumu  sniedza SIA “Geo Consultants”, savukārt autoruzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”.  Ūdensapgādes  sistēmas infrastruktūras paplašināšanas rezultātā  ir  izbūvēti 213 pievadi, t.s.k. Dobelē -182, Bērzes pagasta Miltiņu ciemā – 31, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem.

 

SIA ”DOBELES ŪDENS” aicina iedzīvotājus  pieslēgties  centralizētai ūdensapgādes sistēmai, jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu  vēršoties  pie uzņēmuma  speciālistiem: tel.29254757  janis.jakstis@)dobele.lv

 

Projektu vadītāja  Mārīte Zvejniece

 

 

Informācija!

 

Projekts “ Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” tuvojas noslēgumam. 

 

13.11.2018

 

Projekta  “ Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros  plānotie  ūdensapgādes tīklu apjomi ir izbūvēti gan Bērzes pagasta Miltiņu ciemā, gan Dobeles pilsētā. Šobrīd tiek atjaunots ceļa segums projekta ietvaros veikto būvnievcības darbu teritorijā.

 

 

PAZIŅOJUMS!

4.09.2018

SIA „Būvenergo A” informē – turpinās  projekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”  (Līguma Nr. DŪ 57/2017) ietvaros plānotā objekta izbūve.  Būvdarbi turpināsies līdz  objekta  pilnīgai izbūvei un nodošanai ekspluatācijā, līdz  2018. gada 28. septembrim.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, t. 29247776.

SIA “Būvenergo A” administrācija

 

Līguma, Būvdarbu veikšana projekta “Ūdens apgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros  plānotā objekta izbūve  turpinās   līdz 27.augustam.

 

16.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – SIA “DOBELES ŪDENS” īstenotā  projekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”  (Līguma Nr. DŪ 57/2017) ietvaros plānotā objekta izbūve  pilnībā vēl  nav pabeigta, kas tika plānota līdz 2018.gada 16. jūlijam.  Būvdarbi turpināsies līdz  objekta  pilnīgai izbūvei, nodošanai ekspluatācijā, līdz  2018. gada 27.augustam.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski,   t. 29247776.

SIA “Būvenergo A” administrācija

 

Līguma, Būvdarbu veikšana projekta “Ūdens apgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros  plānotā objekta izbūve  turpinās   līdz jūlija mēneša vidum.

 

01.06.2018

 

    SIA “DOBELES ŪDENS” informē, ka līguma ietvaros plānotā objekta izbūve  pilnībā vēl  nav pabeigta, SIA “Būvenergo A” nav nodrošinājusi savu līgumsaistību izpildi un  objektu neizbūvēja   līgumā noteiktajā  termiņā, kas sākotnēji bija plānots 2017.gada 15.maijam.

      Būvdarbi turpināsies līdz  objekta  pilnīgai izbūvei , nodošanai ekspluatācijā, kas saskaņā ar būvdarbu veicēja apliecinājumu, garantijām un  laika grafiku tiek prognozēta līdz  2018.gada 16.jūlijam.    

 

PAZIŅOJUMS

30.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lauku ielā  līdz 2018. gada 27. augustam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

16.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Kalna ielas līdz Jāņa ielai) līdz 2018. gada 27. jūlijam.

Aicinām sekot  līdzi aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

15.06.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lauku ielā  līdz 2018. gada 02. jūlijam

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

30.05.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai) līdz 2018. gada 10. jūnijam

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

 

23.04.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Jāņu ielā  līdz 2018. gada 14. maijam

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Miltiņos, autoceļš P97 Liepkalni-Vērpīši līdz 2018. gada 08. aprīlim

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Virkus ielā  līdz 2018. gada 29. aprīlim

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai) līdz 2018. gada 15. aprīlim

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

19.02.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, periodā no 2018.gada 16. februāra līdz 2018.gada 16. martam būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai).

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

06.02.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, periodā no 2018.gada 07. februāra līdz 2018.gada 07. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Virkus ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

 

06.02.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, periodā no 2018.gada 02. februāra līdz 2018.gada 04. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Nākotnes ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Informācija par satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā

Miltiņu ciems

Satiksmes organizēšanas shēma aktualizēta 20.03.2018