Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē

01.06.2015.

SIA „DOBELES ŪDENS” īstenoja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē” (Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/019) Dobeles aglomerācijā, kurā ietilpsts Dobeles pilsēta, Ceriņu ciems Krimūnu pagastā, Liepziedu un Rūpnieku ciemi Auru pagastā, Miltiņi un Šķibes ciemi Bērzes pagastā, kā arī Lejasstrazdu ciems Dobeles pagastā.

 

Būvniecību no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada oktobrim veica SIA „Siltums Jums”. SIA „Geo Consultants” nodrošināja būvuzraudzību, savukārt autoruzraudzības pakalpojumus sniedza tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Firma L4”. 2013.gada 4.oktobrī objekts nodots ekspluatācijā. Papildus būvdarbus tehniskā projekta “Ārējā ūdensvada rekonstrukcijas un ārējās kanalizācijas izbūves Dobelē, Meža prospektā posmā no Ausmas ielas līdz Deglava ielai, Dainu ielā posmā no Meža prospekta līdz Bērzes upei” 2013.gada septembra līdz 2014.gada aprīlim, SIA „Geo Consultants” veica būvuzraudzību. 2014.gada 30.aprīlī objekts nodots ekspluatācijā.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē” ietvaros izbūvēti plānotie apjomi:

  • jauna dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāra izbūve 1 gab.;
  • esošo ūdens rezervuāru rekonstrukcija 2 gab.;
  • otrā pacēluma sūkņu stacijas rekonstrukcija 1 gab.;
  • ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3,3 km;
  • ūdensapgādes tīklu paplašināšana 10,3 km;
  • kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 3,0 km;
  • kanalizācijas tīklu paplašināšana 9,8 km;
  • jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve 9,8 km;
  • rekonstruētas 5 gab. esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, demontētas KSS 3 gab.;
  • izbūvētas piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Sasniegts izvirzītais projekta mērķis ūdenssaimniecības pakalpojumu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas paplašināšanā, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu, paplašināšanāta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība. Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēta fiziskā un antropogēnā vide, ierobežoti potenciālos vides piesārņojuma avoti, veidoti labvēlīgi apstākļi vides un dabas aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve un rekonstrukcija nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībam, kā arī uzlaboja vides stāvokli Dobeles aglomerācija kopumā. Projekta kopējās izmaksas ir 5 829 134 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 5 007 299 eiro, t. sk. Kohēzijas Fonda līdzfinansējums 95 % jeb 4 734 846 eiro. Projekts īstenots atbilstoši civiltiesiskā līguma un līguma grozījumu nosacījumiem. Projekta plānotais izpildes termiņš bija 48 mēneši, faktisti projekts ievests 43 mēnešos. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija.

 

Būvdarbu līguma  Nr.2 (KF/2012) SIA “Siltums Jums” izbūvētie objekti Dobelē

 

 Būvdarbu līguma  Nr.8 (KF/2013) SIA “Būvenergo A” izbūvētie objekti

 

 

ES_divkrasains KF-large