Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Darbinieku veselības apdrošināšana

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ-ZI-2024/1) rezultātiem      2024.gada 26. marts   Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģ.Nr.40003049409 Pretendenta piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam prasībām.   Pretendenta kopējā gada prēmija līguma […]

Lasīt vairāk »