Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu) piegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ 2023/2
Publicēšanas datums: 02.08.2023
Statuss: aktīvs

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma “Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu) piegāde”

identifikācijas Nr. DŪ 2023/2 par uzsākšanu

 

 

2023.gada 2. augustā

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama: EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/105819

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz: 2023. gada 23. augustam, plkst. 10.00