Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu) piegāde

PAZIŅOJUMS par iepirkuma “Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu) piegāde” identifikācijas Nr. DŪ 2023/2 par uzsākšanu     2023.gada 2. augustā   Iepirkuma dokumentācija pieejama: EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/105819   Piedāvājums jāiesniedz līdz: 2023. gada 23. augustam, plkst. 10.00     PAZIŅOJUMS par noslēgto līgumu  iepirkumā “Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju  (komercuzskaites mēraparātu) piegāde” (Id.Nr. DŪ 2023/2)     […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Elektroenerģijas piegāde

    PAZIŅOJUMS par noslēgto līgumu  iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde” (Id.Nr. DŪ 2023/1)     2023.gada 5.oktobrī   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Pretendents: AS „Latvenergo”, reģ. Nr. 400030332949    Līgumcena: 398577,01 EUR (EUR 0,12779 par 1kWh), bez pievienotās vērtības nodokļa.   Līguma noslēgšanas datums: 2023. gada 4. oktobris   Līguma dokumentācija pieejama […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Mazā furgona iegāde

PAZIŅOJUMS   Zemsleikšņa iepirkuma “Mazā furgona iegāde” (Id. Nr.DŪ-ZI-2023/3) rezultātiem   2023.gada 21.jūnijs   Pasūtītājs – SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv   Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: 2023.gada 20. jūnijā, izbeigts bez rezultāta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.     Uzaicinājums dalībai […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana

PAZIŅOJUMS Zemsleikšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” transporta līdzekļu  obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana” (Id. Nr.DŪ-ZI-2023/2) rezultātiem     2023.gada 14.jūnijs   Pasūtītājs – SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv   Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: 2023. gada 13. jūnijā, izbeigts bez rezultāta, jo […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Darbinieku veselības apdrošināšana

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ-ZI-2023/1) rezultātiem        2023.gada 12. aprīlis    Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470      Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģ.Nr.40003049409 Pretendenta piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Universālais traktors New Holland B115c

SIA „DOBELES ŪDENS” paziņojums par izsoles rezultātiem     2023.gada 31. janvārī   Izsolāmā manta: Universālais traktors New Holland B115c, valsts Nr. T8169LH, šasijas Nr. FNHB115CNEHH01400 ar fiksētām 6670 motor stundām.   Izsoles norises laiks: 2023. gada 31. janvārī plkst.  11.00   Izsoles uzvarētājs: SIA „ENRE”, reģ. Nr. 40203285086   Nosolītā izsolāmās mantas cena: 41 […]

Lasīt vairāk »