Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Mazā furgona iegāde

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā SIA “DOBELES ŪDENS” Mazā furgona iegāde (Id. Nr.DŪ-ZI-2023/3)     2023.gada 31. maijs   Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv   Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju: Transporta pārraugs Zigmārs Baķis Tālr. 26810804, e-pasts: Zigmars.Bakis@dobele.lv   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana

  PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!   2023.gada 18. maijā     Atbildes uz ieinteresēto Pretendentu uzdotajiem jautājumiem Zemsliekšņa iepirkumā SIA “DOBELES ŪDENS” transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana (Id. Nr. DŪ-ZI-2023/2)   1.Jautājums   Lūdzu iesniegt word formātā nolikuma pielikumus?   Atbilde: Nosūtam word formātā nolikuma pielikumus un ievietojam mājas lapā (sk. zemāk). […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Darbinieku veselības apdrošināšana

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ-ZI-2023/1) rezultātiem        2023.gada 12. aprīlis    Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470      Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģ.Nr.40003049409 Pretendenta piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Universālais traktors New Holland B115c

SIA „DOBELES ŪDENS” paziņojums par izsoles rezultātiem     2023.gada 31. janvārī   Izsolāmā manta: Universālais traktors New Holland B115c, valsts Nr. T8169LH, šasijas Nr. FNHB115CNEHH01400 ar fiksētām 6670 motor stundām.   Izsoles norises laiks: 2023. gada 31. janvārī plkst.  11.00   Izsoles uzvarētājs: SIA „ENRE”, reģ. Nr. 40203285086   Nosolītā izsolāmās mantas cena: 41 […]

Lasīt vairāk »