Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde vieglajām automašīnām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 10.novembrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/11
Publicēšanas datums: 26.10.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāts konkurss

 

„ Degvielas iegāde  vieglajām automašīnām „

 

( Id.  Nr. DŪ 2016/11) rezultātiem.

 

14.11.2016

 

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Circle K Latvia ”  reģ.nr. 40003064094

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 32 122.00 (bez PVN)         

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 14. novembrī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

 

 

Ieinteresēto piegādātāju 

 

iepirkuma procedūras atklāta konkursa

 

„Degvielas iegāde vieglajām automašīnām” Id. Nr. DŪ 2016/11

 

ievērībai

 

Informējam, ka 02.11.2016. veikti grozījumi Nolikumā  iepirkuma procedūras atklāta konkursa “Degvielas iegāde vieglajām automašīnām” Id. Nr. DŪ 2016/11

Nolikumu ar grozījumiem skatīt šeit ….

 
Paziņojums par iepirkuma procedūras atklāta konkursa

 

„Degvielas iegāde vieglajām automašīnām” Id. Nr. DŪ 2016/11 uzsākšanu.

 

26.10.2016.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma

tālr.nr. 26742378, faksa nr. 63721096, e-pasts: sanita.bema@dobele.lv

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:

„Par degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” vieglajām automašīnām” (Id.Nr.DŪ 2016/11).

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” vieglajām automašīnām

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

Paredzamā līgumcena: līdz 34 500 EUR

 

 

Līguma izpildes termiņš:

Līguma izpildes termiņš: 24  mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski  pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi , kā arī  SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10. novembrim, plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 10.novembrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

NOLIKUMS