Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektroenerģijas piegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DŪ 2023/1
Publicēšanas datums: 16.07.2023
Statuss: pabeigts

 

 

PAZIŅOJUMS

par noslēgto līgumu  iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde”

(Id.Nr. DŪ 2023/1)

 

 

2023.gada 5.oktobrī

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Pretendents: AS „Latvenergo”, reģ. Nr. 400030332949 

 

Līgumcena: 398577,01 EUR (EUR 0,12779 par 1kWh), bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Līguma noslēgšanas datums: 2023. gada 4. oktobris

 

Līguma dokumentācija pieejama – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103568

 

 

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde”

(Identifikācijas Nr. DŪ 2023/1) uzsākšanu

 

 

 

2023.gada 16.jūlijā

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama: EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103568

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz: 2023. gada 29. augustam, plkst. 10.00