Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 3.decembris, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV - 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2015/08
Publicēšanas datums: 02.11.2015
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU

 

09.12.2015.

 

Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS” reģ.Nr.45103000470 paziņo, ka iepirkuma procedūra – atklāts konkurss “Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (ID. Nr. DŪ 2015/08) tiek izbeigta bez rezultātiem, jo Pretendentu piedāvājumi pārsniedz paredzamo līgumcenu.

Lēmums pieņemts 2015. gada 7. decembrī.

 

 


 
PAZIŅOJUMS
PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

 

 

 Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Kontaktpersona: Sanita Bēma 63725502, Fakss: 63721096

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”.

 Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2015/08

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim

 Paredzamā līgumcena: Līdz 143 000, 00 EUR (bez PVN)

 

 Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē ,darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 3.decembrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu .

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 3.decembrim, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2015.gada 3.decembrī, plkst:.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums.doc

Papildus informācija Nr.1 (Publicēts 20.11.2015.)