Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kustamās mantas (autotransporta izsole)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 27 aprīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 08.04.2020
Statuss: pabeigts

SIA DOBELES ŪDENS”

paziņojums par izsoles rezultātiem

 

2020. gada 27. aprīlis

 

 

Izsolāmā manta: Iveco Daily, 2015. gada izlaiduma gads.

 

Izsoles norises laiks: 2020. gada 27. aprīlis. plkst.  10.00

 

Izsoles uzvarētājs: SIA „MAW Group”, reģ. Nr. 40103829317

 

Nosolītā izsolāmās mantas cena: 8 100,00 EUR

 

 

 

 

SIA DOBELES ŪDENS”

paziņojums par mutisko izsoli

 

 

Izsolāmā manta: Iveco Daily, 2015. gada izlaiduma gads.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 27. aprīlim plkst. 9:00.

 

Izsoles nosacītā kopējā sākumcena: 8 000,00 EUR, tai skaitā PVN, ar nodrošinājuma apmēru 10 % jeb 800,00 EUR.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā aktualitātes). Kontaktpersona par izsoles noteikumiem Izsoles komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša mob.tālr. 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Ar automašīnas stāvokli var iepazīties iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Transporta pārraugu Zigmāru Baķi mob.tālr. 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv

 

 

Izsoles noteikumi

 

Izsoles objekta raksturojums