Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Mazā furgona iegāde

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „Mazā furgona iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21) rezultātiem   13.01.2021.     Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA „Andre Motors”, reģ. Nr. 40103997615   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 18 000,00 (bez PVN)   Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2021. gada […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību 397,1 m2, nomas tiesību izsole

Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību  397,1 m2,  izsoles rezultāti   Nomnieks: SIA “Corto”, reģ.Nr. 43603083781   Nomnieks pieņem lietošanā: nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošo būvi, kadastra […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai

  Paziņojums par iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai” (ID. Nr. DŪ 2020/4) rezultātiem   13.11.2020.   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA „ASTARTE-NAFTA”, reģ. Nr. 40003276964   Pretendenta piedāvātā līgumcena EUR 95 435,00 (deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa   Lēmuma par […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Kravas automašīnas iegāde

Paziņojums par iepirkuma „Kravas automašīnas iegāde”, (Id. Nr. DŪ 2020/3) rezultātiem   2020. gada 25.augusts     Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA  „Avar Auto”, reģ. Nr. 50003623341   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 98 400,00 (bez PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi”

PAZIŅOJUMS PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA „Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi” (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/9)   REZULTĀTIEM   19.06.2020.     Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470    Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „OMB Construct” reģ. Nr. 40103877463   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 30 723,55 (bez  PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

“Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensvadu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta»

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!   2020. gada 15.maijā                                                                                                  […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Vieglā automobiļa iegāde

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma „Vieglā automobiļa iegāde” (Id.Nr. DŪ_ZI_2020/10) rezultātiem   2020. gada  2.jūnijs   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA “Green Motors”, reģ. Nr. 40203013086     Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 16 447,19 (bez  PVN)   Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2020. […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā »

                           PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma ”Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobelē, Keramikas-Gaismas  ielu masīvā“ realizēšanā”(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF) rezultātiem.   2020 gada 7.jūlijā   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: AS “ Inspecta Latvia”,reģ. Nr. 40003130421   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 11 800,00 (bez PVN)   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma „Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”, (Id.Nr. DŪ-ZI-2020/7), pārtraukšanu       07.07.2020.     Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470   Lēmuma pieņemšanas datums: 2020. gada 7. jūlijs   Zemsliekšņa iepirkums „Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”, (Id.Nr. […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Iepirkums “Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” ietvaros (ID Nr. DŪ 2020/02/KF)

     IEINTERESĒTO PIEGĀTĀJU IEVĒRĪBAI! 2020.gada 9.aprīlis PAZIŅOJUMS   par iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” ietvaros” uzsākšanu. ID Nr. DŪ 2020/02/KF   Iepirkuma pasūtītājs/ organizētājs – SIA ”DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701    Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: – Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, […]

Lasīt vairāk »