Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2020/9
Publicēšanas datums: 26.05.2020
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA

„Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi”
(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/9)

 

REZULTĀTIEM

 

19.06.2020.

 

 

Pasūtītājs:

SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470

 

 Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:

SIA „OMB Construct” reģ. Nr. 40103877463

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 30 723,55 (bez  PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums :

Lēmuma pieņemšanas datums: 2020. gada 19. jūnijs

 

 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi”
(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/9)

 

2020.gada 26.maijs

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS” Reģistrācijas numurs: 451003000470, Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem:

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:
Juriste Ieva Lukša, Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskajos jautājumos:
Tehniskās struktūrvienības vadītājs Jānis Jakštis, Tel.nr. 29254757, e-pasts: janis.jakstis@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi, Objektā – Dobelē, Dainu ielā, posmā no Kristīgās skolas līdz Meža prospektam, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Darbu veikšanas laiks: 1 (viens) mēnesis no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Paredzamā līguma summa: līdz EUR 34 000,00 (bez PVN 21%).

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids un kārtība: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 9. jūnijs, plkst: 10:00, SIA„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. 

 

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi:

Noteikumi

Tehniskā specifikācija:

1.pielikums

2.pielikums

Tāmes finanšu piedāvājuma sagatavošanai

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai