Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kustamās mantas (autotransporta) izsole

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 3. aprīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 20.03.2020
Statuss: pabeigts

SIA DOBELES ŪDENS”

paziņojums par izsoles rezultātiem

 

2020. gada 3. aprīlis

 

 

Izsolāmā manta: Renault Kangoo, 2013. gada izlaiduma gads.

 

Izsoles norises laiks: 2020. gada 27. aprīlis. plkst.  10.00

 

Izsoles uzvarētājs: SIA „MAW Group”, reģ. Nr. 40103829317

 

Nosolītā izsolāmās mantas cena: 3 100,00 EUR

 

 

 

SIA DOBELES ŪDENS”

paziņojums par mutisko izsoli

 2020. gada 20. marts

 

 

Izsolāmā manta: Renault Kangoo, 2013. gada izlaiduma gads.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 9:00.

 

Izsoles nosacītā kopējā sākumcena: 3 000,00 EUR, tai skaitā PVN, ar nodrošinājuma apmēru 10 % jeb 300,00 EUR.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 9:00 SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā aktualitātes) vai birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst.16:00., iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu izsoles komisijas priekšsēdētāju Ievu Lukšu pa tālr. 28612902.

 

Ar automašīnas stāvokli var iepazīties līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 9:00  SIA „DOBELES ŪDENS” birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst.16:00., iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu transporta pārraugu Zigmāru Baķi pa tālr. 26810804.

 

 

Izsoles noteikumi

 

Izsoles objekta raksturojums