Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Sakārtota ūdenssaimniecība – ieguvums iedzīvotājiem un videi

2018. gada nogale noslēdzas ar ievērojama projekta realizāciju un nodošanu ekspluatācijā. Projekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta ietvaros pabeigta kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūve Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā.

Aizvadītais 2018. gads bijis darbiem un notikumiem bagāts. Iesācies jauns darba cēliens, un tiek plānoti dažādi jauni darbi.

2018. gadā, izmantojot Eiropas Savienības projekta līdzfinansējumu, esam realizējuši apjomīgu sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi privātmāju rajonā, kas atrodas aiz dzelzceļa sliedēm Jelgavas virzienā. Projekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta ietvaros jauni sadzīves kanalizācijas tīkli tika izbūvēti Dobeles pilsētas Austrumu, Lāčplēša, Kooperācijas, Robežu, Spodrības, Kalna un citās ielās. Papildus jauni tīkli tika izbūvēti Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojuma piedāvājumu, līdztekus sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību atsevišķa projekta ietvaros izbūvējām šajās ielās arī ūdensapgādes tīklus.

Darbi ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā 2018. gada nogalē. Vairāki privātmāju īpašnieki jau izmantojuši iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Aicinām arī pārējos iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju kļūt par SIA Dobeles ūdens klientiem un saņemt kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes un sadzīves notekūdens novadīšanas pakalpojumus.

Papildus jau minētajam projektam kā nozīmīgus varu minēt:

 • Dobeles pilsētas ūdens sagatavošanas iekārtās Pīlēni tika izbūvēta gaisapmaiņas iekārta, lai ūdens sagatavošanas process atbilstu visaugstākajām prasībām;
 • Sadarbībā ar AS Dobeles dzirnavnieks rekonstruēts maģistrālais sadzīves kanalizācijas spiedvada posms uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Krīgeri;
 • Sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību uzsākti komunikāciju izbūves darbi Ausmas ielā, darbu ietvaros tiks izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, radot iespēju dzīvojamo māju īpašniekiem pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem;
 • Sadarbībā ar AS Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parkā tika izbūvēts jauns artēziskais ūdensapgādes urbums.

Arī Dobeles novada Auru, Zebrenes un Jaunbērzes ciemos, kā arī Dobeles pilsētā veikta dažāda apjoma sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes, ugunsdzēsības, lietus ūdens, iekšējo un ārējo tīklu risinājumu izbūve.

Domājot gan par uzņēmuma attīstību, gan uzņēmuma komandas attīstību un profesionālo izaugsmi, tiks organizēti un ieviesti dažādi pasākumi un piedalīsimies Eiropas Sociālā fonda projektā ar iespēju piesaistīt papildu līdzfinansējumu darba vides un apstākļu uzlabošanai. Uzņēmuma komanda turpina paplašināt savu redzesloku, apmeklējot dažādas konferences, seminārus un kursus, organizējot tikšanās un demonstrācijas ar nozares profesionāļiem, lai uzzinātu novitātes dažādu instrumentu un darba rīku izmantošanā.

Šis gads būvniecības jomā paredzams saspringts un darbīgs. Uzņēmums plāno tikpat aktīvi strādāt gan ar dažādu projektu realizāciju, gan ar privātu pieslēgumu projektēšanu un izveidi. SIA Dobeles ūdens 2019. gadā plāno realizēt vairākus apjomīgus darbus:

 • Jāturpina aktīvi piedalīties Dobeles novada pašvaldības realizētajos objektos. Viens no tiem, Uzvaras ielas rekonstrukcija, kur Uzvaras ielas iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Līdz šim šajā vietā tas nebija iespējams;
 • Tiks realizēts projekts – Dobeles pilsētas ūdensapgādes tīklu savstarpēja savienošana Uzvaras, Smilšu un Lauku ielā;
 • Jāīsteno decentralizētās kanalizācijas pieņemšanas un uzskaites sistēmas izveide;
 • gadā plānots izstrādāt būvprojektu jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvē Dobelē, Gaismas – Keramikas ielu masīvā;
 • Jaunu ūdensapgādes tīklu izveide Dobeles pilsētā, Liepu, P. Upīša un Graudu ielā;
 • Ūdenssaimniecības pārbūves darbi Dobeles novada Naudītes pagasta Apguldes ciemā, iepriekš Apguldes profesionālās vidusskolas teritorijā, kurā turpmāk saimniekos Zemessardzes 51. kājnieku bataljons;
 • Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos SIA Dobeles ūdens turpinās sniegt informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu un iespējām pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tiks vēstīts arī par Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izveidoto kampaņu – Ū vitamīns, kura vēsta par dzeramā ūdens izmantošanu no krāna;
 • Bērnu izglītošanai tiks organizētas ekskursijas, lai sniegtu priekšstatu par ūdens aprites procesu – par ūdens iegūšanu, sagatavošanu, piegādāšanu un attīrīšanu;
 • Informācijas nodošanai un uzturēšanai pastāvīgi tiek pilnveidota uzņēmuma mājaslapa dobelesudens.lv. Visu aktuālo informāciju par plānotām aktivitātēm, ūdens padeves pārtraukumiem, ūdensvada avārijām, aktuālajām vakancēm un citiem notikumiem var atrast uzņēmuma mājaslapā un @dobelesudens sociālajā tīklā facebook.com.

Saprotot, ka komunikāciju izbūve rada iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiskas neērtības ikdienas gaitās, ceram uz Dobeles novada iedzīvotāju un uzņēmēju izpratni, kā arī aicinām uz sadarbību jūs interesējošos jautājumos. Novēlam, lai šajā gadā ir izvirzīti mērķi un skaidri redzams ceļš šo mērķu īstenošanai

 

https://nra.lv/latvija/regionos/276575-sakartota-udenssaimnieciba-ieguvums-iedzivotajiem-un-videi.htm