Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Seminārs par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem

SIA “DOBELES ŪDENS” aicina Dobeles novada pašvaldības pārstāvjus, pagastu pārvalžu un izglītības iestāžu vadītājus, un citus interesentus uz izglītojošu semināru par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, drošu ūdens lietošanu no krāna un saprātīgu dabas resursu izmantošanu.

 

 

Semināra norises vieta  – Dobeles novada pašvaldības zāle, 3. stāvs.

Norises laiks – 22.novembris plkst. 9.00 -10.00

 

 

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratorija un “Innocent Café” projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir

izveidojusi semināru ciklu, lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu. Semināru mērķis ir vērst pašvaldības un publisko iestāžu

uzmanību uz saviem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem un to radītajām izmaksām, kā arī informēt par iespējamiem risinājumiem fasēta dzeramā ūdens aizstāšanai ar “krāna ūdeni”. Tādējādi

samazinot gan uzņēmumu un iestāžu izdevumus, gan to saražoto atkritumu daudzumu un veicinot videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu.

 

 

Tīrs dzeramais ūdens ir Latvijas bagātība, taču iedzīvotāji bieži to nenovērtē!

 

 

Jautājumu gadījumā sazinieties – Mairita Migliniece, mairita.migliniece@dobele.lv, tel.nr. 26583899