Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SIA“DOBELES ŪDENS” veiksmīgi realizēti plānotie pasākumi mērķu sasniegšanā Eiropas Savienības  fondu līdzfinansētos  projektos

 

            

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.   

 

 

 

SIA“DOBELES ŪDENS” veiksmīgi realizēti plānotie pasākumi mērķu sasniegšanā Eiropas Savienības  fondu līdzfinansētos  projektos

 

2023.gada 5.jūnijs

 

    Saskaņā ar SIA“DOBELES ŪDENS”(turpmāk-Finansējuma saņēmējs) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk-CFLA) noslēgtiem līgumiem, 2023.gada  21.aprīlī notika līgumu ieviešanas pārbaudes projekta Nr.5.3.1.0/16/I/006 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā,II kārta”un projekta Nr.4.2.2.0/21/A/013 “ Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” īstenošanas vietās, Dobeles pilsētā,Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Auru pagasta apdzīvotā vietā “Rūpnieki”.

    Pārbaudot noslēgtos  līgumus par  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, CFLA guva pārliecību, ka SIA “DOBELES ŪDENS” īstenojot projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā,II kārta”, atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes fizisko personu reģistra datiem(uz 01.03.2023.) ir sasniedzis projekta iznākuma rādītāju, uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums ir  653 iedzīvotāji  jeb 86 % no plānotā rādītāja, un  jauno pieslēgumu izveide joprojām turpinās.

    Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu noteikto,proti,galamērķus uzskata par sasniegtiem, ja rādītājs ir sasniegts vismaz 85% apmērā,tika secināts,ka finansējuma saņēmēja plānotais iznākuma rādītājs ir uzskatāms par sasniegtu.

    Savukārt CFLA veicot  noslēguma maksājuma pieprasījuma pārbaudi projektā “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” akceptēja īstenotās aktivitātes apstiprinot  projekta attiecināmos izdevumus 66 900,58 EUR apmērā, t.sk. Eiropas Savienības fondu finansējums 56 865,49 EUR un privātais finansējums 10 035,09 EUR apmērā. 

Pārbaužu laikā  projektu īstenošanā atkāpes no līgumiem  netika konstatētas un veikto pārbaužu rezultāts ir pozitīvs.

Uzņēmumā veiksmīgi realizēti plānotie pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanā Eiropas Savienības  fondu līdzfinansētos  projektos.

SIA “DOBELES ŪDENS” administrācija