Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SPRK ir iesniegts SIA “DOBELES ŪDENS” jauns ūdenssaimniecības tarifu projekts!

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs *

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Sabiedriskā pakalpojuma veids Dobeles novada teritorijās: Dobeles pilsētā, Annenieku pagastā, Augstkalnes pagastā, Auru pagastā, Bērzes pagastā, Bikstu pagastā, Bukaišu pagastā, Dobeles pagastā, Jaunbērzes pagastā, Krimūnu pagastā, Naudītes pagastā, Penkules pagastā, Tērvetes pagastā, Zebrenes pagastā.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1.64 EUR

1.52 EUR

-7.3%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

2.64 EUR

2.38 EUR

-9.8%

Kopā ūdenssaimniecības tarifs bez PVN 21%

4.28 EUR

3.90 EUR

-8.9%

Kopā ūdenssaimniecības tarifs ar PVN 21%

5.18 EUR

4.72 EUR

-8.9%

Pēc diviem gadiem no iepriekš apstiprinātā tarifa darbības gada:

 

 

 

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1.64 EUR

1.60 EUR

-2.4%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

2.64 EUR

2.56 EUR

-3.0%

Kopā ūdenssaimniecības tarifs bez PVN 21%

4.28 EUR

4.16 EUR

-2.8%

Kopā ūdenssaimniecības tarifs ar PVN 21%

5.18 EUR

5.03 EUR

-2.8%

 

 

 

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV3701 2023.gada 20.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.martu un 2026.gada 1.martu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar  ieguldījumiem pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā, elektroenerģijas izmaksu samazinājumu (ieskaitot atmaksu par saņemto valsts kompensāciju energoresursiem),  personāla izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas. Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var SIA “DOBELES ŪDENS” telpās, Noliktavas iela 5, Dobelē, Darba dienās no 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar  SIA “DOBELES ŪDENS” ekonomisti Natāliju Beļikovu, tālrunis 6 37 25500. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Noliktavas iela 5, Dobelē, LV3701, vai  e-pasta adrese: udensvads@dobele.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277,  e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

 

22.12.2023.