Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

TEORĒTISKS PIEMĒRS – LAIKS, KAD CKS ATMAKSĀJAS + PIESĀRŅOJUMS DABĀ

Tupinot apskatīt teorētisko piemēru par mājsaimniecību, kurā dzīvo 3 cilvēki, izdarām secinājumus:

 

1️⃣  Ja mājsaimniecība ir “godīga” un izved krājtvertni 3 reizes mēnesī, tad varam redzēt, ka jebkurā gadījumā pēc kāda laika pieslēgšanās CKS atmaksājas.

2️⃣  “Pa pusei godīga” mājsaimniecība izved krājtvertni vienu reizi mēnesī. Katru mēnesi dabā nonāk 6 m3, gadā tie ir 72 m3 neattīrīti notekūdeņi, kas nonāk piemājas teritorijā!

3️⃣ “Negodīga” mājsaimniecība izved krājtvertni reizi 3 mēnešos. Gada laikā 96 m3 neattīrītu notekūdeņu nonāk gruntī piemājas teritorijā!

Rīkojies atbildīgi! Lai tīri ūdeņi tavā glāzē!