Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMI J.ČAKSTES IELĀ BŪVDARBU LAIKĀ

Informējam, ka sakarā ar J.Čakstes ielā veiktajiem būvdarbiem, būvdarbu laikā ir iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens saduļķošanās. Noteciniet ūdeni līdz brīdim, kad tas paliek dzidrs. Sekot informācijai DOBELES ŪDENS mājaslapā www.dobelesudens.lv  un Dobeles novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv .  

Darbus veic:

Būvuzņēmējs: SIA “Ceļinieks 01”

Atbildīgais darbu vadītājs – Imants Bērziņš tālr.nr 26409293

Būvuzraugs – Raivo Soks tālr.nr. 29279507