Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

SIA “DOBELES ŪDENS” INFORMĒ PAR RĒĶINA SAGATAVOŠANAS IZMAKSU PIEMĒROŠANU TIEŠO NORĒĶINU GADĪJUMOS!

Apsaimniekotājs = mājas pārvaldnieks => Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku pilnvarotā persona, kura daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku vārdā slēdz līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu mājā un veic norēķinus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājā, ja daudzdzīvokļu mājas īpašnieki ir izvēlējušies, lai tiek piemēroti netiešie norēķini ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.   Sīkāka informācija – […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

INFORMĒJAM PAR RĒĶINU APMAKSAS IESPĒJĀM!

NFORMĒJAM!   Rēķinu apmaksu iespējams veikt nu jau piecos dažādos veikalu tīklos! Lūgums ņemt vērā, ka attiecībā uz top! veikalu tīklu rēķinu apmaksu iespējams veikt tikai SIA Firma Madara 89 piederošajos veikalos.                            

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

PAZIŅOJUMS – SPRK APSTIPRINA JAUNO PAKALPOJUMU TARIFU

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2022.gada 24.novembrī ir apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “DOBELES ŪDENS”, un tie stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri un ar 2023.gada 1.maiju.   SPRK apstiprinājusi, ka no 2023. gada 1. janvāra SIA “DOBELES ŪDENS” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1.53 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.39 EUR/m3.   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

PAR PASTA PAKALPOJUMU TARIFU IZMAIŅĀM

SIA “DOBELES ŪDENS” informē, ka ir mainījušies vēstuļu korespondences tarifi.   Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumam no 2022.gada 1.janvāra spēkā stāsies izmaiņas vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu cenrādī. Līdz ar to SIA “DOBELES ŪDENS” no 01.01.2022. stājās spēkā jauns tarifs rēķina saņemšanai pa pastu – 1.68eiro (ar pievienotās vērtības nodokli).   […]

Lasīt vairāk »