Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SIA “DOBELES ŪDENS” INFORMĒ PAR RĒĶINA SAGATAVOŠANAS IZMAKSU PIEMĒROŠANU TIEŠO NORĒĶINU GADĪJUMOS!

Apsaimniekotājs = mājas pārvaldnieks => Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku pilnvarotā persona, kura daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku vārdā slēdz līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu mājā un veic norēķinus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājā, ja daudzdzīvokļu mājas īpašnieki ir izvēlējušies, lai tiek piemēroti netiešie norēķini ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

 

Sīkāka informācija – https://www.dobelesudens.lv/sia-dobeles-udens-informe-par-rekina-sagatavosanas-izmaksu-piemerosanu-tieso-norekinu-gadijumos/