Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES UN NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANAS SISTĒMAS IZBŪVE OZOLU IELĀ UN APDZĪVOTĀ VIETĀ “RŪPNIEKI”

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros tika izbūvēti kanalizācijas tīkli un spiedvads Ozolu ielā, Dobelē un Auru pagasta “Rūpnieki”, kā arī sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību izbūvēts ārējais ūdensvads. Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras paplašināšanas rezultātā vēl 15 mājsaimniecībām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai notekūdeņu savāksanas sistēmai Dobeles aglomerācijā. 

Ozolu iela, Dobelē

 

Auru pagasta “Rūpnieki”