Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūve Gaismas-Keramikas ielas masīvā

Šajā gadā esam noslēguši vērienīgu projektu Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta. 15. jūnijā tika nodoti ekspluatācijā kanalizācijas ārējie inženiertīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas Keramikas-Gaismas ielu masīvā, Dobelē. Sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību tika izbūvēti un nodoti ekspluatācijā arī ārējie ūdensapgādes inženiertīkli. Kā rezultātā ir nodrošināta iespēja vēl 129 iedzīvotājiem (96 adresēs) pieslēgties centralizētai ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmai.