Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS VADA BOJĀJUMA NOVĒRŠANA MILTIŅU CIEMĀ