Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Izsole

SIA “DOBELES ŪDENS”
paziņojums par mutisko izsoli

 

Izsolāmā manta: Mini ekskavators Bobcat E32 ar reģistrācijas numuru SP-2062, 2012. gada izlaidums, tiek pārdots bez kausiem

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2016. gada 24. novembrim plkst. 9.30.

 

Izsoles nosacītā sākumcena: 13 900,00 EUR bez PVN, ar nodrošinājuma apmēru 10 % jeb 1390.00 EUR

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – līdz 2016. gada 24. novembrim plkst. 9.00  uzņēmuma mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā aktualitātes) vai birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV-3701, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 26742378

 

Ar mini ekskavatora tehnisko stāvokli var iepazīties līdz 2016. gada 24. novembrim plkst. 9.00 uzņēmuma  teritorijā Noliktavas ielā 5, Dobelē, pie transporta pārrauga, darba laikā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, tālr. 22027671 vai 63725502

 

Izsoles noteikumi

Izsoles objekta raksturojums