Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Izsole

SIA “DOBELES ŪDENS”
paziņojums par mutisko izsoli uz nomas tiesībām

 

Izsoles nekustamā īpašuma adrese: Skolas iela 12, Dobele, Dobeles novads

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir transportlīdzekļu autostāvvietā;

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2016. gada  22. jūnijam plkst. 9.30

 

Izsoles nosacītā sākumcena: 60,00 EUR plus PVN, ar nodrošinājuma apmēru 10 % jeb 6.00 EUR

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – līdz 2016. gada 22. jūnijam plkst. 9.30  uzņēmuma mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā aktualitātes) vai birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV-3701, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 26742378

 

Ar nekustamā īpašuma stāvokli var iepazīties līdz 2016. gada 22. jūnijam plkst. 9.30 sazinoties ar uzņēmuma kontaktpersonu, darba laikā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, tālr. 22027671 vai 63725502

 

Izsoles noteikumi