Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kustamās mantas izsole

 

 

30.11.2017.

 

SIA “DOBELES ŪDENS” kustamās mantas – automašīnas Renault Master izsole tiek atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei nav reģistrējies.

 

 

 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”

paziņojums par mutisko izsoli

 

 

Izsolāmā kustamā manta: automašīna Renault Master, 2012.gada izlaidums.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 29. novembrim plkst. 9:00.

 

Izsoles nosacītā kopējā sākuma summa: 10 000,00 EUR, tai skaitā PVN, ar nodrošinājuma apmēru 10 % jeb 1 000,00 EUR.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – līdz 2017. gada 29. novembrim plkst. 9:00  SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā aktualitātes) vai birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst.16:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu izsoles komisijas priekšsēdētāju Ievu Lukšu pa tālr. 63725502.

 

Ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties līdz 2017. gada 29. novembrim plkst. 9:00  SIA „DOBELES ŪDENS” birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst.16:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu transporta pārraugu Andri Buiko pa tālr. 22027671.

 

Izsoles noteikumi

 

Izsoles objekta raksturojums