Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Līdzfinansējums īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

SIA “DOBELES ŪDENS” ar informē par Dobeles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

 

2019. gada 25. aprīlī tika apstiprināti saistošie noteikumi, kuri nosaka Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

 

Šo saistošo noteikumu mērķis ir veicināt pieslēgšanos centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai vietās, kurās tas ir iespējams. Kā arī noteikumi sniedz iespēju saņemt līdzfinansējumu projektēšanas un būvniecības izmaksām.

 

Līdzfinansējumu iespējams saņemt visām fiziskajām personām, taču daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām personām, personām ar trūcīgās personas statusu u.c. personām, tiek piemērots lielāks līdzfinansējuma apmērs.

 

Saistošie noteikumi nr. 5 pieejami šeit: http://www.dobelesudens.lv/wp-content/uploads/2019/06/Par-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-piesl-CK-un-APS.pdf