Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Nosēdbedru, sauso tualešu bedru izvešana un utilizācija darba laikā

Maksas pakalpojumi tiek sniegti laikā, kad nav jāveic uzņēmuma pamatdarbības darbi (uzņēmuma apsaimniekošanā esošo ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts, jeb regulēti sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi) un tādejādi ir iespējams izmantot uzņēmuma resursus, maksas pakalpojumu veikšanai, bet tāpēc maksas pakalpojumu veikšanas laiks un termiņš var būt mainīgs lielums.

 

Pakalpojuma nosaukums

Cena EUR bez PVN Cena EUR bez PVN

Septiķa tīrīšana (1 reizi)

29.75 36.00
Sausās tualetes tīrīšana (1 reizi) 23.14 28.00

 

*Ja Jums nepiciešama septiķa vai sausās tualetes izvešana, tad kopējās pakalpojuma izmaksas sastāda konkrētās tvertnes  tīrīšana (septiķis vai sausā tualete) +  asenizācijas izmaksas (tabula zemāk ).

 

piemērs: Septiķa tīrīšana ar tilpumu 3 m3 Dobeles pilsētas robežās – 53 euro + 36 euro = 89 euro

 

Krājtvertņu veidi

 

 

Pakalpojuma nosaukums Attālums līdz objektam Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums līdz 3.0 m³)

Līdz 10 km 43.80 53.00
No 11 – 15 km 51.24 62.00
No 16 – 20 km 60.33 73.00
No 21 – 25 km 67.77 82.00
No 26 – 30 km 76.86 93.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 4.0 m³)

Līdz 10 km 51.24 62.00
No 11 – 15 km 59.50 72.00
No 16 – 20 km 67.77 82.00
No 21 – 25 km 76.03 92.00
No 26 – 30 km 84.30 102.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 5.0 m³)

Līdz 10 km 58.68 71.00
No 11 – 15 km 67.77 82.00
No 16 – 20 km 75.21 91.00
No 21 – 25 km 83.47 101.00
No 26 – 30 km 92.56 112.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 6.0 m³)

Līdz 10 km 66.94 81.00
No 11 – 15 km 75.21 91.00
No 16 – 20 km 83.47 101.00
No 21 – 25 km 90.91 110.00
No 26 – 30 km 100.00 121.00

 

Pakalpojuma nosaukums Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN
Asenizācijas autotransporta izmantošana par 1st. 52.00 62.92

 

Pakalpojuma samaksas iespējas:

  1. Priekšapmaksa;
  2. Norēķins ar maksājuma karti;
  3. Pēcapmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu. Līgumi tiek slēgti tikai ar regulārā pakalpojuma saņēmējiem (1 x mēnesī).

*Par mazākiem izvešanas daudzumiem sīkāka informācija zvanot dispečerdienestam uz  mob. tālr. 28359213