Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA UN ORGANIZATORISKO STRUKTŪRU

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Sabiedrība ir Dobeles novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kurai pieder 100% Sabiedrības kapitāla daļas.
Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.