Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS

 

 

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas piešķirto licenci NR. U10004/3, SIA “DOBELES ŪDENS” savus pamatdarbības pakalpojumus ir tiesīgs sniegt visā Dobeles novadā, kurā ietilpst Dobeles pilsēta un Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagasti. Apkalpojamās teritorijas izvietotas Lielupes baseina apgabalā, kuram ir apstiprināts apsaimniekošanas plāns ar mērķi uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to ilgtspējīgu attīstību.

Pamatojoties uz 2022.gada 29.decembra Dobeles novada domes lēmumu Nr.604/21 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, sākot ar 2023.gada 1.aprīli SIA “DOBELES ŪDENS” apsaimnieko arī Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu.

 

 

Dobeles novadā darbojas:

 

  • 28 ūdens sagatavošanas iekārtas;
  • 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
  • 44 artēziskās akas;
  • 27 kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

 

 Kopējais tīklu garums Dobeles novada teritorijā:

 

  • ūdensapgādes tīkli – 125.99 km;
  • sadzīves kanalizācijas tīkli – 140.92 km.

 

Papildus PAKALPOJUMUS SIA “DOBELES ŪDENS” sniedz plašākā teritorijā – Dobeles novadā un ārpus tā.

 

ĪSS IESKATS VĒSTURĒ

 

Par SIA “DOBELES ŪDENS” izveidošanas brīdi var uzskatīt 1991. gadu, kad tika nodibināts Dobeles rajona ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvalde, kura sāka sniegt ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus. Uzņēmuma juridiskā adrese bija Tirgus laukums 4, Dobele, kurā atradās gan uzņēmuma birojs, gan tehniskā daļa. 1996. gada decembrī uzņēmums tika pārdēvēts par Dobeles pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Ūdensvads un kanalizācija” un sakarā ar uzņēmuma darbības paplašināšanos, tehniskā daļa tika pārcelta uz Noliktavas ielu 5. Ar nosaukumu Dobeles pilsētas pašvaldības SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmums tika iekļauts komercreģistrā 2004. gada septembrī. Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu 2009. gadā augustā par uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētāju kļuva Dobeles novada pašvaldība un uzņēmums tika pārreģistrēts komercreģistrā ar nosaukumu  SIA “DOBELES ŪDENS”. 2011. gadā nogalē tika uzsākts Noliktavas ielas 5 telpu remonts, lai būtu iespējams savienot uzņēmuma administrāciju un tehnisko daļu, kā arī optimizēt telpu uzturēšanas izmaksas. 2013. gada decembrī uzņēmums visu savu darbību pārcēla uz Noliktavas ielu 5, tā radot iespēju efektīvāk apkalpot klientus un sniegt visu informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem vienuviet.