Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

VALDE

Arnis Birzmalis – SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis

 

Dobeles novada Dome noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar Arni Birzmali  par valdes locekļa amata pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” uz laiku pieci gadi, no 2023. gada 1. februāra līdz 2028. gada 31. janvārim.

 

Izglītība:

 

 1. 1997. gadā absolvēta Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu (būvniecība un hidrotehnika).

 2. 1995. gadā absolvēta Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu (ūdenssaimniecība un meliorācija)

 3. 1991. gadā absolvēts Kandavas lauksaimniecības tehnikums, iegūstot tehniķa – mehāniķa grādu.

 

Darba pieredze:

 

Pieredze valdes locekļu un tiem līdzvērtīgos amatos:

 

SIA “Bauskas ūdens” pagaidu valdes loceklis 01.01.2023 – 03.03.2023

SIA ”Īslīces ūdens” pagaidu valdes loceklis 12.2022 – 05.2023

SIA “Bauskas ūdens” prokūrists, tehniskais direktors. 08.2015 – 04.2023

SIA ”APARDE” valdes loceklis 2009 – 2019g.

SIA ”Firma L4” valdes loceklis 2005 – 2009g.

SIA ”L4 ceļu projekti” valdes loceklis 2007 – 2009g.

 

Iepriekšēja Pieredze pašvaldības un pašvaldības uzņēmumu darbā:

 

1997 – 1998 – Jelgavas pilsētas galvenais meliorators (hidrotehnisko būvju

inženieris)

2013 – 2015 – SIA ”Jelgavas ūdens” Projektu ieviešanas grupas inženieris. Projektu vadītājs.

 • pieredze likumdošanas aktu izstrādē – SIA ”Vides projekti” – 1998g – VARAM VAD

koordinēto ūdens projektu atbalsta grupas projektu koordinators. Darbs pie ūdens

lietošanas atļauju likumprojektiem.

 • pieredze uzņēmumu, projektu un personāla vadībā vairāk kā 19 gadi. (SIA ”Firma L4”

no 2000 – 2009 gadam, SIA ”Jelgavas ūdens”, ”SIA”APARDE” , SIA”Bauskas

ūdens”).

 • profesionāla pieredze būvinženieru specialitātē ūdenssaimniecības infrastruktūras

projektos, kā ūdensapgādes un kanalizācijas inženieris- projektu vadītājs – 24 gads:

(SIA ”Rešetilovs un co”, SIA ”Hidro standarts” SIA ”Firma L4” no 2000 – 2009 gadam,

SIA ”Jelgavas ūdens”, ”SIA”APARDE” , SIA”Bauskas ūdens”) , vairāk nekā 25 gadu pieredze kanalizācijas tīklu projektēšanā, modelēšanā un

kalibrēšanā (strukturālie un hidrauliskie modeļi). (SIA ”Firma L4” no 2000 – 2009

gadam, SIA ”Jelgavas ūdens”, ”SIA”APARDE” , SIA”Bauskas ūdens”)

 • 27 gadu profesionāla pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu vadīšanā.

(SIA ”Firma L4” no 2000 – 2009 gadam, SIA ”Jelgavas ūdens”, ”SIA”APARDE” , SIA

”Bauskas ūdens”)

 • vairāk nekā 20 gadu pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu tehniskā

uzraudzībā un būvuzraudzībā (ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas objekti)

(SIA ”Firma L4” no 2000 – 2009 gadam, SIA ”Jelgavas ūdens”, ”SIA”APARDE” , SIA

”Bauskas ūdens”)

 • pieredze kvalitātes kontrolē un kvalitātes kontroles sistēmās. Energopārvaldības

sistēmās. (SIA ”Firma L4”, SIA”Bauskas ūdens”)

 • pieredze būvniecības projektu uzraudzībā saskaņā ar FIDIC nosacījumiem un Latvijas

būvnormatīviem(SIA ”Firma L4”, SIA ”APARDE”)

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Latvijā apsekošanas, modelēšanas,

analizēšanas un plānošanas eksperts. (SIA ”Firma L4”, SIA”APARDE”, privāti līgumi)

 • ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas ietaišu būvniecības tehniskā

uzraudzība. Tehnoloģisko projektu izstrāde. (SIA ”Firma L4”, SIA”APARDE”, privāti

līgumi)

 • pieredze ūdenssaimniecības tehniski ekonomisko pamatojumu un ietekmes uz vidi

pamatojumu sagatavošanā. (SIA ”Firma L4”, SIA”APARDE”, privāti līgumi)

 • pieredze iepirkumu dokumentu sagatavošanā. (SIA ”Firma L4”, SIA”APARDE”, SIA ”Jelgavas ūdens”, SIA”Bauskas ūdens”)
 • pieredze apmācību un semināru organizēšanā. lektora pienākumu veikšana semināros un apmācībās. Vadīti semināri SIA ”Firma L4” mācību centrā. LLU mācību centrā, kā arī Biznesa augstskolā “Turība”. (SIA ”Firma L4”, SIA”APARDE” , privāti līgumi. )
 • pieredze IT jomā – datortīklu izveide un administrēšana, specifisku programatūru ieviešana. (SIA”APARDE”, SIA ”Bauskas ūdens”)

 

Pilnvaru termiņš: 

 

Līdz 2028. gada 31. janvārim.