Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

 

Saskaņā ar Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021. – 2045. gadam, Dobeles novada Attīstības programmu 2014.-2027.gadam un domes 2022.gada 29.decembra lēmumu Nr.615/21/(prot.Nr.21.,20.§) “Par Dobeles novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS”

 

SIA “DOBELES ŪDENS” noteiktie vispārējie  stratēģiskie mērķi :

  • sniegt klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
  • nodrošināt centralizētās ūdenssaimniecības infrastruktūras ilgtspēju, nepārtrauktu darbību un attīstību;
  • nodrošināt tīru un ilgtspējīgu vidi.

 

MISIJA

 

Organizēt un īstenot sakārtotu ūdenssaimniecības infrastruktūras vidi Dobeles novada teritorijā.

 

VĪZIJA

 

Mūsdienīgs un atvērts uzņēmums, kas nodrošina visus iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Dobeles novada teritorijā.