Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

MISIJA

 

Organizēt un īstenot sakārtotu ūdenssaimniecības infrastruktūras vidi Dobeles novada teritorijā.

 

VĪZIJA

 

Mūsdienīgs un atvērts uzņēmums, kas nodrošina visus iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Dobeles novada teritorijā.

 

Attīstības mērķi

 

Uzņēmuma attīstības mērķi saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015. – 2020. gadam

 

  • Nodrošināt Dobeles novadā kvalitatīvus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus ar ekonomiski pamatotiem tarifiem gan fiziskām, gan juridiskām personām.
  • Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru Dobeles novadā.
  • Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana.
  • Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana.