Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Degvielas iegāde smagajām automašīnām un spectehnikai

    Paziņojums par atklāta konkursa  „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai” (Identifikācijas Nr.  DŪ  2018/2) rezultātiem     2018.gada 12. Novembrī     Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA „ASTARTE-NAFTA”, reģ.Nr.40003276964   Pretendenta piedāvātā līgumcena – EUR 102 160,00 (bez PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde

Paziņojums par atklāta konkursa „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2018/1) rezultātiem    2018. gada 21.februārī   Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA IKF „Politehnika”, reģ. Nr. 40003257501   Pretendenta piedāvātā līgumcena – EUR 81 818,00 (bez PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu […]

Lasīt vairāk »