Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde smagajām automašīnām un spectehnikai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 6.11.2018
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2018/2
Publicēšanas datums: 17.10.2018
Statuss: pabeigts

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa

 „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2018/2)

rezultātiem

 

 

2018.gada 12. Novembrī

 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA „ASTARTE-NAFTA”, reģ.Nr.40003276964

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena – EUR 102 160,00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums – 2018. gada 12. Novembris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

 

 

 

 

2018.gada 30. oktobrī

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

Ar šo sniedzam atbildi uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumu par  atklātā konkursa „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai” (ID. Nr. DŪ 2018/2) nolikumu.

 

 

Skatīt. Jautājums un atbilde

 

24.10.2018.

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

Skaidrojums par atklāta konkursa „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”, (ID. Nr. DŪ 2018/2) Nolikuma 10.3. punktu.

 

Skatīt. Skaidrojums ieinteresētajiem piegādātājiem.

 

 

 

 

 

Atklāta konkursa

 „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2018/2)

NOLIKUMS

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502

 

 

Kontaktpersona par atklāta konkursa dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

Tel.nr.: 637 25502 / 28612902 e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

 

Iepirkuma procedūra : “Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai.”

 

Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DŪ 2018/2.

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts: “Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai.”

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena:  līdz 115 992,10 EUR (bez PVN)  

 

Līguma izpildes termiņš: 24  mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība: 2018. gada 6. novembrī plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2. stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija: Nolikums