Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektroenerģijas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ID.Nr. DŪ 2022/2
Publicēšanas datums: 28.11.2022
Statuss: pabeigts

 

PAZIŅOJUMS

par noslēgto līgumu  iepirkumā Elektroenerģijas iegāde”

(Id.Nr. DŪ 2022/2)

 

 

2023.gada 6.janvārī

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Pretendents: AS „Latvenergo”, reģ. Nr. 400030332949 

 

Līgumcena: EUR 372 672,53 (bez PVN)

 

Līguma noslēgšanas datums: 2022. gada 30. decembris

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

 

2022.gada 5.decembrī

 

    Skaidrojumi  un atbildes  uz  Ieinteresēto piegādātāju

jautājumiem par iepirkumu “Elektroenerģijas iegāde” (ID Nr. DŪ 2022/2)

 

 

 

  1. Iepirkumu komisijas atbildes un skaidrojumi
  2. Nolikums (konsolidets)

 

 

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde”

(Identifikācijas Nr. DŪ 2022/2) uzsākšanu

 

 

2022.gada 28.novembrī

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karima Semjonova, tālr. 26896584,  e-pasta adrese karima.semjonova@dobele.lv

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Elektroenerģijas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

CVP kods: 09310000-5

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar zemāko cenu)

 

Līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši.

 

Atklāta konkursa nolikums: pieejams SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā “Iepirkumi” vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 20. decembra plkst. 11.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 20. decembris līdz plkst. 11:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2022. gada 20. decembrī plkst. 11:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

 

Atklāta konkursa nolikums:

Nolikums